कॉल 1917 या 26594500/ 61564500

Mahanagar Gas

होमव्यवसाय

सुरक्षितता टिपा

आपण वायू वास तर:

०१

सर्व दारे आणि
खिडक्या उघडा

०२

मीटर आपला गॅस
पुरवठा बंद करा

०३

िकंवा कोणत्याही विद्युत स्विच बंद करू नका

०४

सर्व नग्न ज्वाला मारणे

०५

कॉल आणीबाणी सेवा (०२२) २४०१२४०० किंवा १८००२२९९४४

व्यवसाय