कॉल 1917 या 26594500/ 61564500

Mahanagar Gas

होमव्यवसायसीएनजी

सीएनजी दर पत्रक

२६ एप्रिल २०१६ रोजी असल्याप्रमाणे तुमच्या भागात सीएनजीची किंमत पुढीलप्रमाणे आहे:

काँप्रेसड् नॅचरल गॅस (सीएनजी) साठी सुधारित दर - सर्व स्थानिक करांसहित

 • अनु.क्र. ठिकाण एमआरपी (रु./किग्रा)
 • 1 अंबरनाथ रु.४१.२०
 • 2 उल्हासनगर रु.४१.२०
 • 3 कल्याण रु.४१.२०
 • 4 खारघर रु.४१.२०
 • 5 ठाणे रु.४१.९४
 • 6 तळोजा रु.४१.२०
 • 7 नवी मुंबई रु.४१.२७
 • 8 पनवेल रु.४१.२०
 • 9 भिवंडी रु.४१.२०
 • 10 मुंबई रु.४१.२०
 • 11 मीरा रोड रु.४१.५३

व्यवसाय